Одделот за техничка подготовка како составен сегмент од севкупниот производен процес го нуди најновото од технологијата за предпечат. Со примената на CTP (Computer to plate) технологија овозможуваме беспрекорна подготовка на вашите материјали, кои потоа преточени на печатарски плочи се неопходни за понатамошните производствени чекори.