Референци

Горди сме на долгогодишна и квалитетна соработка со бројни клиенти:

 • Алкалоид АД
 • Атва Маркети
 • Галеб АД Охрид
 • Дониа
 • Европа АД
 • Економски Факултет – Скопје
 • EcoSpar – Охрид
 • Опласт дооел
 • Ј.П. Охридски Комуналец – Охрид
 • Френки доо
 
 • Жито Леб АД – Охрид
 • Иноспектар дооел
 • Капсикум доо
 • Key Safety Systems – Кичево
 • Комфи Ангел доо
 • Конимекс Холдинг
 • Лихнида АД
 • ЛТХ Леарница дооел
 • МЈП Проаква Охрид
 • Просветно Дело АД
 • Струшки Вечери на Поезијата
 • Факултет за Туризам и Угостителство – Охрид